Budowa domu energooszczędnego

Budowa domu energooszczędnego

Coraz popularniejsze na terenie naszego kraju staje się budowa domów wykonanych w zgodzie z technologią energooszczędną. Szacuje się, że już, co trzeci dom wolnostojący jest wykonywany właśnie wzorem tej technologii. Tego rodzaju projekty są wspierane zarówno ze strony instytucji unijnych, jak i ze strony organów państwowych. Instytucje unijne są głęboko przekonane o wielkich korzyściach, jakie niesie ze sobą budowa domów właśnie według technologii energooszczędnych. Są one korzystne nie tylko dla naszych kieszeni, ponieważ będziemy w przyszłości płacić nawet ośmiokrotnie niższe rachunki, lecz również dla środowiska naturalnego. Budownictwo energooszczędne wykorzystuje starsze metody budownicze, z udoskonalonymi poprawkami. W budownictwie energooszczędnym można się spotkać z wykorzystywaniem w coraz szerszym zakresie alternatywnych źródeł energii, jak na przykład energii geotermalnej czy energii słonecznej, dzięki zamontowanym na dachu kolektorom słonecznym. Energię geotermalną czerpie się dzięki odpowiednim pompom wodnym zamontowanym pod powierzchnią ziemi. Koszt budowy domu energooszczędnego jest o kilka procent droższy od domów tradycyjnych, lecz ten dodatkowy wydatek należy traktować, jako inwestycję, która się bardzo szybko zwróci. Poza tym na takie domy można otrzymać wysokie dofinansowanie.