Budowa kotła kondensacyjnego

Budowa kotła kondensacyjnego

To budowa kotła jest w stanie wiele nam powiedzieć o jego możliwościach grzewczych, jak i wytrzymałości. Kocioł kondensacyjny jest w stanie zapewnić odzyskanie ciepła, które jest ukryte w mokrych spalinach. To dzięki niemu sprawność energetyczna jest wyższa o kilka procent, uwzględniają zwykłe kotły. Oszczędne w eksploatacji wydają się być kotły kondensacyjne. Przede wszystkim zapewniają odzyskanie ciepła ze skraplania się pary wodnej, która znajduje się w spalinach. To zwiększa sprawność urządzenia, która wynosi do 106%. Takie urządzenia są drogie, a instalacja grzewcza musi być dostosowana do zasilania wodą. Wtedy temperatura nie jest wyższa, niż 50 stopni Celsjusza. Możliwości kotła kondensacyjnego są zachwycające, jeśli temperatura wody powrotnej z instalacji centralnego ogrzewania nie przekracza 30 stopni Celsjusza, a temperatura w pomieszczeniu wynosi 20 stopni Celsjusza. To powoduje, że instalacja jest obliczona na odpowiednie parametry temperatury. Jest on w stanie współpracować jeszcze z wodnym ogrzewaniem podłogowym. Gdy wybieramy grzejniki, to powinny one mieć większą powierzchnię, niż pracujące w instalacji z wysoką temperaturą. Ciekawym rozwiązaniem jest zamontowanie ogrzewania podłogowego, mieszanego. To zapewni wykorzystanie zalet kotła kondensacyjnego. Przyczynia się do zwiększenia efektywności takiego kotła.