Dokument prawa budowlanego

Dokument prawa budowlanego

Prawo budowlane jest to akt normatywny, który jest najważniejszym dokumentem stanowiącym o wszystkich regułach odnoszących się do wszelkiego rodzaju budów. Zawarte są w nim przepisy dotyczące wszelkie sprawy związane z projektowaniem, budowaniem, nadzorem budowy, utrzymaniem budynków i ich rozbiórką. Prawo budowlane zostało wydane 7 lipca 1994 roku w Polsce. Data jego wejścia w życie to 1 stycznia 1995 roku i nadal ma status obowiązujący. Ostatnie zmiany do tej ustawy zostały wprowadzone 1 stycznia 2013 roku. W ustawie zawarte są też prawa i regulacje dotyczące ochrony środowiska podczas rozbiórek budynków, sposobu w jaki otrzymuje się pozwolenia na budowę i rozbiórkę i uprawnienia budowlane poszczególnych zawodów związanych z budownictwem oraz ich odpowiedzialnością zawodową. W ustawie zawarte są także przepisy dotyczące postępowania na miejscu , w którym wydarzyła się katastrofa budowlana. Prawo budowlane zawiera 11 rozdziałów. W pierwszym z nich zawarte są zagadnienia związane z przepisami ogólnymi. Zawarte w nim są również przepisy dotyczące organów administracji budowlanej, oraz przepisy związane z nadzorem budowlanym. Prawo budowlane jest ustawą, która jest najważniejszy dokumentem w dziedzinie budownictwa. Według jego zasad muszą działać wszystkie osoby powiązane z budownictwem.