Dopasowanie projektu domu do terenu

Dopasowanie projektu domu do terenu

Wybór działki w dużym stopniu dyktuje nam, jaki projekt domu wybierzemy. Nigdy nie należy podejmować prób dopasowania działki do projektu, gdyż w większości przypadków taka sztuka się nam po prostu nie uda i zostaniemy pozostawieni w kłopotliwej sytuacji. Pierwszą najistotniejszą kwestią w tym przypadku jest przypasowanie projektu do działki. Przed zakupem działki budowlanej musimy koniecznie sprawdzić w pierwszej kolejności czy oferowana nam działka nie jest, aby parcelą budowlaną. Taką informację powinniśmy otrzymać z opinii o terenie i podjętej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania, którą będziemy mogli uzyskać we właściwym ze względu na położenie działki urzędzie miejskim, albo urzędzie gminy. Nie możemy w tej kwestii polegać tylko i wyłącznie na opinii podmiotu sprzedającego, gdyż nie jest ona do końca obiektywna i wiarygodna. Potwierdzenia jego słów warto poszukać w podanych powyżej instytucjach. Gdy dokonujemy zakupu małej działki, wówczas warto poddać taką parcelę kontroli radiestezyjnej, pod kątem występowania pod nią żył wodnych. Taki żyły wodne mają bardzo negatywny wpływ na zdrowie osób, które będą mieszkały w takich warunkach. Nie mniejsze znaczenie ma fakt, czy będzie możliwe i czy nie będzie zbyt kosztowne poprowadzenie do takiej działki mediów, jak prąd, woda, czy gaz.