Fundamenty, podstawa budynku

Fundamenty, podstawa budynku

Elementem łączącym cały budynek są fundamenty, które są częścią budowli przekazującą obciążenia oraz odkształcenia konstrukcji na podłoże gruntowe oraz odkształcenia podłoża na konstrukcję (są to tak zwane obciążenia kinematyczne), przy czym należy pamiętać, że grunt nie może wykazywać nadmiernych osiadań, szczególnie nierównomiernych, które mogą zniszczyć konstrukcję. Układ konstrukcji fundament-grunt musi być statyczny. Nierównomiernie osiadanie gruntu budowlanego jest tak niebezpieczne, ponieważ zagraża stateczności budynku poprzez wywołanie w konstrukcji naprężeń wewnętrznych, nieprzewidzianych podczas procesu projektowania budowli, czego efektem jest zazwyczaj przekroczenie wytrzymałości, a w efekcie końcowym zniszczenie całej konstrukcji, na przykład pękanie, które czasami można zaobserwować w niektórych budynkach i domach jednorodzinnych. Wobec fundamentów stawia się trzy ogólne wymagania. Jest to odpowiednia nośność, ograniczenie odkształceń budowli oraz zapewnienie stateczności na obrót i poślizg. Nośność zależy od warunków gruntowo-wodnych oraz wymiarów fundamentów. Jeśli nośna warstwa gruntu znajduje się stosunkowo płytko, można wykonać fundament bezpośrednie, który jest posadowiony bezpośrednio na niej po wcześniejszym wykonaniu wykopów. W celu zapewnienia stateczności konieczne jest stosowanie folii w celu ochrony przed wilgocią.