Inwestycja w dom

Inwestycja w dom

Kiedy zapadnie decyzja o budowie własnego domu, zaczyna się nowy etap w życiu przyszłych jego mieszkańców. Planowanie wolnego czasu i spraw finansowych staje się podporządkowane harmonogramowi inwestycji. Towarzyszy temu świadomość, że nie wszystko da się do końca przewidzieć i nie wszystko może być zrealizowane zgodnie z pierwotnym planem. Zmiany dotyczą przeważnie etapu końcowego całego przedsięwzięcia, kiedy realizowane są instalacje, wyposażenie domu i wnętrza. Od tego, jak poprowadzona zostanie elektryka w domu, instalacje wodne i ogrzewanie, w dużym stopniu zależą dalsze prace wykończeniowe .O ilości i rozmieszczeniu punktów świetlnych decyduje się na etapie stanu surowego, jeszcze przed robotami tynkarskimi i do ich rozpoczęcia teoretycznie można wprowadzać zmiany, szczególnie gdy planowane są w domu urządzenia pobierające dużą ilość energii. Po założeniu wypraw tynkarskich dostępne są tylko wyjścia do zainstalowania gniazdek elektrycznych i oświetlenia, więc wprowadzenie zmian w ich rozmieszczeniu wiązałoby się z rozkuwaniem świeżo położonych tynków. Na podobnym etapie budowy konieczne jest pojecie ostatecznych decyzji dotyczących rodzaju ogrzewania, szczególnie gdy brane jest pod uwagę ogrzewanie podłogowe, wymagające specjalistycznego przygotowania prac posadzkarskich i wybór źródła ciepła.