Izolacja przeciwwodna fundamentów

Izolacja przeciwwodna fundamentów

Poprawne wykonanie fundamentu nie kończy się w momencie wylania ściany fundamentowej, bowiem należy go również dokładnie zaizolować i mowa tutaj zarówno o izolacji cieplnej, jak i, jeszcze istotniejszej, izolacji przeciwwodnej. Działanie wody na fundament może być bardzo niebezpieczne, skutkować zmniejszeniem się parametrów wytrzymałościowych fundamentów, a w efekcie końcowym zniszczeniem konstrukcji. Wyróżnia się trzy typy izolacji: lekka, stosowana wówczas, gdy poziom wód gruntowych znajduje się poniżej poziomu posadowienia konstrukcji, średnia, którą stosuje się, gdy mury fundamentowe mogą znajdować się okresowo pod wodą (na przykład grunt dobrze wchłania wodę, przez co w trakcie dużych ulew albo roztopów fundament może cały czas stykać się z wodą w gruncie) oraz ciężką dla przypadków, gdy fundament stale styka się z wodą, czyli wówczas, gdy zwierciadło wód gruntowych znajduje się powyżej poziomu posadowienia przez cały rok. Ściany fundamentowe w ogólności izoluje się styrodurem albo polistyrenem ekstradowanym, które to cechują się dużą odpornością na działanie wody oraz folią PE jako izolację przeciwwilgociową. Dokładny rodzaj izolacji należy dostosować do panujących warunków, strefy przemarzania, zwierciadła wód gruntowych, jak i faktu, czy budynek jest podpiwniczony, czy nie.