Jak zmniejszyć koszty ogrzewania domu

Jak zmniejszyć koszty ogrzewania domu

Ogrzewanie domu to niewątpliwie największy koszt jego utrzymania. Biorąc pod uwagę relacje poszczególnych składników opłat wchodzących w skład kosztów eksploatacyjnych, bez wątpienia koszty ogrzewania przewyższają znacznie pozostałe opłaty za media. Stąd już na etapie budowy domu, każdy inwestor winien szczegółowo przeanalizować wszystkie dostępne możliwości obniżenia przyszłych opłat eksploatacyjnych. Przede wszystkim należy dobrać możliwie jak najbardziej wydajny i jednocześnie ekonomiczny sposób ogrzewania domu. Specjaliści z zakresu budownictwa energooszczędnego radzą, by w miarę możliwości, korzystać z dostanych odnawialnych źródeł energii. Są to na pewno kolektory słoneczne, pompy ciepła i coraz bardziej popularne systemy rekuperacyjne oparte na mechanicznej wentylacji. Niestety, ten rodzaj instalacji grzewczej często pozostaje w sferze marzeń, a powodem braku realizacji tej inwestycji jest najczęściej zbyt wysoki koszt montażu tych systemów. Stąd coraz częściej zaleca się przyszłym właścicielom domów, by w procesie finansowania prac budowlanych wykorzystali możliwość dofinansowania z funduszy europejskich oraz z rodzimych dotacji Ministerstwa Ochrony Środowiska. Takie wsparcie finansowe pomoże zmniejszyć nie tylko koszt budowy domu, ale jednocześnie przyszłe koszty ogrzewania domu i ogrzania wody użytkowej.