Kanały wentylacyjne w budynku

Kanały wentylacyjne w budynku

W ścianach budynku wykonuje się kanały, które mają na celu odprowadzenie spalin z pieców oraz zużytego powietrza z pomieszczeń. Prowadzi się je w ścianach budynku w obudowach trwale połączonych z konstrukcją lub jako konstrukcję samodzielną. Kanały powinny mieć wymiary przekroju. Działanie przewodów opiera się na podstawie różnicy temperatur ciepłego powietrza wewnętrznego i zimnego zewnętrznego. Jest to więc obieg samoczynny. Można jednak taki obieg również wymusić. Stosuje się to w przypadku odprowadzania spalin. Im większa różnica temperatur i dłuższy przewód, tym lepszy tak zwany ciąg, czyli zdolność do przepływu powietrza. Jednakże, w przypadku gdy przewód jest nieocieplony, może nastąpić jego wychłodzenie. Wówczas świeże powietrze nie jest doprowadzane, a zużyte, jak spaliny, nie jest odprowadzane. Przewody kominowe muszą być szczelne. Zabrania się stosowania grawitacyjnych zbiorczych przewodów spalinowych i dymowych, zbiorczych przewodów wentylacji grawitacyjne oraz indywidualnych wentylatorów wyciągowych w pomieszczeniach, w których znajdują się wloty do przewodów spalinowych. Wykonanie przewodów wentylacyjnych należy także uwzględnić podczas projektowania stropów. Belki i płyty stropowe przebiegają inaczej w miejscach, gdzie prowadzone są kanały do odprowadzania zużytego powietrza.