Klasyfikacja fundamentów budynków

Klasyfikacja fundamentów budynków

Fundamenty można dzielić na różne sposoby, ze względu na materiał, z którego są wykonane: najpopularniejsze są fundamenty betonowe oraz żelbetowe, dawniej wykonywało się także fundamenty ceglane lub kamienne, które jednak wymagały sporej dokładności i czasu, rzadziej stosuje się fundamenty wykonane z drewna czy stali. Innym kryterium jest uwzględnienie sposobu wykonania fundamentu: wyróżniamy fundamenty płytkie, przy których głębokość wykopu jest mniejsza niż pięć metrów oraz głębokie. Najważniejszym jednak, z punktu widzenia projektanta, jest podział ze względu na charakter pracy fundamentu. Fundamenty bezpośrednie wykonuje się na zalegającej niezbyt głęboko warstwie nośnej gruntu. Przekazują one obciążenia na podłoże poprzez podstawę fundamentu, czasami pod nimi można wykonać warstwę gruntującą z chudego betonu albo zagęszczonego piasku czy żwiru, co dodatkowo wzmacnia podłoże. Fundamenty bezpośrednie to między innymi stopy, ławy, belki albo płyty fundamentowe. Fundamenty pośrednie stosuje się, gdy warstwa nośna gruntu na działce budowlanej znajduje się na sporej głębokości. Wykonanie tak głębokiego wykopu byłoby, naturalnie, nieekonomiczne, dlatego stosuje się pale, studnie, skrzynie czy kesony. Pale mogą działać poprzez opór gruntu pod ostrzem lub tarcie wzdłuż pobocznicy pala.