Miejsca postojowe dla aut

Miejsca postojowe dla aut

Bardzo często koło budynku budowane są miejsca postojowe dla samochodów osobowych. W tym przypadku przepisy są bardzo restrykcyjne, bo niewłaściwie położenie parkingu może grozić nieprzyjemnym zapachem pochodzących ze spalin unoszącym się  w pomieszczeniach, w których przebywają ludzie. Odległość wydzielonych miejsc postojowych albo otwartego garażu od okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w budynku mieszkalnym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury powinno wynosić siedem, dziesięć lub dwadzieścia metrów, w zależności od liczby stanowisk. Do 4 stanowisk odległość ta jest najmniejsza, tak więc, jeśli chcemy wybudować miejsca postojowe dla samochodów na działce budowlanej, należy umieścić je co najmniej siedem metrów od okna. Dodatkowo rozporządzenie normuje również odległość od granicy działki budowlanej. W przypadku parkingu do 4 stanowisk włącznie odległość ta wynosi 3 metry, dla innej liczby stanowisk 6 oraz 16 metrów. Inne przepisy dotyczą miejsc postojowych z których będą korzystały osoby niepełnosprawne, co naturalnie ma na celu ułatwić korzystanie z miejsc parkingowych. Dodatkowo miejsca tego typu wymagają prawidłowego oznakowania. Miejsca postojowe przeznaczona dla aut osobowych muszą mieć minimalne wymiary: szerokość 2,3 metrów oraz długość 5 metrów.