Miejsce gromadzenia odpadów

Miejsce gromadzenia odpadów

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury określa wiele istotnych parametrów budowania domu, wszelkie odległości od budynku czy granic działki budowlanej. Na każdej działce powinno znaleźć się miejsce, w którym mieszkańcy będą mogli składować odpady stałe z uwzględnieniem możliwości ich segregacji. Według rozporządzenia, miejscami takimi mogą być zadaszone osłony albo pomieszczenia ze ścianami pełnymi lub też ażurowymi, wyodrębnione w budynku pomieszczenia, których posadzka znajduje się powyżej poziomu nawierzchni dojazdu środka transportowego odbierającego odpady, nie wyżej jednakże niż 15 centymetrów, w tym również dolne komory, lub też utwardzone place do ustawiania kontenerów z zamykanymi otworami wrzutowymi. Ważne jest także umiejscowienie miejsca gromadzenia odpadów stałych. Odległości muszą być wystarczające, by chronić mieszkańców przez nieprzyjemnymi zapachami, a z drugiej strony umożliwiające stosunkowo wygodne składowanie śmieci. Pojemniki lub kontenery w zabudowie jednorodzinnej powinny znajdować się w odległości nie mniejszej niż 3 metry od okien oraz drzwi i 2 metry od granicy działki. Odległość od granicy działki budowlanej może być niezachowana, pod warunkiem jednak, że osłony lub pomieszczenia stykają się z podobnymi urządzeniami znajdującymi się na terenie działki sąsiedniej.