Najnowsze technologie budowlane

Najnowsze technologie budowlane

Niewątpliwie wzrasta popularność nowoczesnych technologii stosowanych w budownictwie. Do tych nowoczesnych technologii z pewnością możemy zakwalifikować domy ekologiczne, pasywne, energooszczędne czy budownictwo modułowe. Jeśli chodzi o domy pasywne to nie są to nowe technologie w znaczeniu ścisłym, ponieważ budownictwo tego rodzaju zdecydowało oprzeć proponowane rozwiązania na ulepszeniu dotychczasowych technik i parametrów instalacyjnych zamiast rewolucjonizować tę sferę. Technologia domów pasywnych nie została przez nikogo opatentowana, dlatego każdy z nas może z niej do woli korzystać. W porównaniu do domów tradycyjnych, domy pasywne nawet ośmiokrotnie zmniejszają zapotrzebowanie na energię. Zastosowane gruntowe pompy wodne pozwalają na korzystanie z energii geotermalnej, a kolektory słoneczne wykorzystują energię słoneczną. Poza tym doskonale zostały zaplanowane izolacje termiczne wewnątrz ścian. Ich grubość rzadko przekracza czterdzieści centymetrów. Postarano się również o znaczne ulepszenie parametrów cieplnych instalacji okiennych. Z kolei budownictwo modułowe polega na tym, że większość elementów budowy składa się w ciepłych i dużo lepszych niż zewnętrzne warunkach. Po ukończeniu każdego kolejnego etapu prac, części domu przewożone są na działkę budowlaną i tam są składane w jedną całość.