Ogrodzenia działki budowlanej

Ogrodzenia działki budowlanej

Po zakupie działki budowlanej najczęściej jest ona ogrodzona tylko najzwyczajniejszą siatką, zaś o właściwe, porządne ogrodzenie działki budowlanej należy zatroszczyć się we własnym zakresie. Kupno i montaż ogrodzenia warto skonsultować z sąsiadem, tak, by wspólnie wybrać z jakiego materiału postawione zostanie ogrodzenie: czy będzie to tradycyjny płot drewniany czy na przykład filary kamienne lub ceglane. Z drugiej strony należy pamiętać, że rozporządzenie Ministra Infrastruktury reguluje również wymiary ogrodzenia. Przede wszystkim, nie może ono stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa tak ludzi, jak i zwierząt. Zabronione jest umieszczanie na wysokości nie większej, aniżeli 1,8 metra, ostro zakończonych elementów albo drutu kolczastego. Jeśli chcemy w ten sposób zabezpieczyć działkę, wysokość ogrodzenia musi być wyższa niż sto osiemdziesiąt centymetrów. Ponadto, bardzo ważnym przepisem jest fakt, że wszelkie bramy czy furtki nie  mogą otwierać się na zewnątrz, bo to stwarza zagrożenie, gdy działka bezpośrednio graniczy z chodnikiem lub też ulicą. Szerokość bramy, zgodnie z przepisami, powinna być nie mniejsza niż 2,4 metra, furtka zaś 90 centymetrów. Odrębne przepisy regulują te wymiary w przypadku drogi pożarowej. W praktyce, im większa brama czy furtka, tym łatwiej później będzie przewieźć i wnieść na teren działki różne ładunki.