Podział ścian w konstrukcji

Podział ścian w konstrukcji

Ściany, podobnie jak i fundamenty, można dzielić na bardzo różne sposoby. Przede wszystkim, podstawowym podziałem stosowanym w budownictwie jest podział na ściany zewnętrzne i wewnętrzne. Innym, ważnym w procesie projektowania i przeliczenia naprężeń, kryterium, jest podział ze względu na charakter i rodzaj przenoszonych obciążeń: wyróżniamy ściany nośne, samonośne oraz nienośne. Ściany nośne przekazują na fundamenty oraz na grunt własny ciężar, ciężar innych elementów na nich spoczywających, jak również wszystkie obciążenia użytkowe budynku, takie jak sprzęty, meble i tym podobne. Ściany samonośne na fundament przekazują tylko i wyłącznie własny ciężar. Stosuje się je rzadko, w budynkach szkieletowych do wypełniania oraz usztywnienia szkieletu. W domach jednorodzinnych budowanie ścian samonośnych mija się nieco z celem, lepiej jest postawić ścianę nośną. Ściany nienośne w ogóle nie przejmują obciążeń od przekryć ani nie pełnią funkcji usztywniających. Ściany nienośne, znajdujące się we wnętrzu i jednocześnie wykazujące się niedużym ciężarem, nazywamy ścianami działowymi. Dodatkowo można jeszcze wyróżnić ściany osłonowe, najczęściej w postaci przeszkleń. Ściany tego typu przenoszą własny ciężar oraz dynamiczne obciążenie poziome od działającego wiatru w granicach jednego pola szkieletu.