Praca architekta podczas budowy

Praca architekta podczas budowy

Każdy budynek powstaje według wcześniej określonego planu. Plany takie powstają dzięki współpracy architektów i wykonawców budynku. Architekt to osoba, która ukończyła specjalistyczne studia w dziedzinie architektury i jest ona odpowiedzialna za stworzenie planu domu uwzględniającego wszystkie szczegóły potrzebne do jego wybudowania. Architekt na specjalnych arkuszach papieru przeznaczonych do rozrysowania planów budowy umieszcza projekt całego domu, pomieszczenie po pomieszczeniu. Musi on uwzględnić położenie pomieszczeń względem siebie oraz względem orientacji w jakiej ma być ustawiony dom. Do jego obowiązków należy zadbanie o odpowiednie rozmieszczenie drzwi i okien w pomieszczeniach, oraz o wyliczenie odpowiednich ich wymiarów. Każdy ten szczegół musi być umieszczony w planie i podany z dokładnością do ułamków milimetrów. Architekt określa także z jakich materiałów powinien zostać wybudowany dom i jego poszczególne elementy. Budowa domu zawiera także wszelkie prace dookoła domu, to znaczy zagospodarowanie ogródka i przedniej części podwórka. Architekt musi także umieścić na planach te obszary i odpowiednio je zagospodarować. Całość prac i tworzenia planu jest wspierana poprzez konsultacje architekta z właścicielem domu oraz ekipą budowlaną, która ma za zadanie wybudowanie tego domu.