aranzacja lazienki

Przepisy dotyczące łazienki

Projektowanie domu należy wykonywać mając na uwadze liczne przepisy zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury. Drzwi do łazienki, umywalni bądź też wydzielonego ustępu muszą być otwierane na zewnątrz, szerokie zaś na co najmniej 80 centymetrów i wysokie na 2 metry, zaś w dolnej części musi się znajdować otwór wentylacyjny o określonym w prawie polu powierzchni.  Określona jest również kubatura. Jeśli w pomieszczeniu higieniczno sanitarny znajdować się będzie urządzenie gazowe, jego minima kubatura wynosi 8 metrów sześciennych, zaś jeśli zostanie doprowadzona centralna ciepła woda lub zastosujemy elektryczne urządzenie do jej ogrzania, kubatura ta powinna wynosić nie mniej niż 6,5 metrów sześciennych. Jeśli łazienka będzie wyposażona w mechaniczną wentylację wywiewną, można zmniejszyć kubaturę do 5,5 metrów sześciennych. W praktyce jednak łazienki są często dużo większe, ze względu na spore wymiary na przykład wanny. Co więcej w Polsce przyjął się zwyczaj umieszczania w łazience pralki, przez co jeszcze bardziej zwiększa się powierzchnia łazienki. Z drugiej strony im mniejsza łazienka, tym łatwiej będzie w przyszłości zatrzymać w niej ciepło. Tego typu pomieszczenia są projektowane na 25 stopni Celcjusza, a nie, jak pozostałe, zaledwie na 20 stopni. Ważne jest, aby łazienka była komfortowa oraz ciepła.