Roboty budowlane a budowa domu

Roboty budowlane a budowa domu

Do robót budowlanych zalicza się wszelkie budowy, rozbudowy, odbudowy obiektów, oraz ich remont czy rozbiórka. Podczas budowy robotnicy muszą przestrzegać przepisów zawartych w Prawie budowlanym z 1994 roku. W tej ustawie zawarte są też wszelkie prawa, jakie dotyczą robotników powiązanych z dziedziną budownictwa. Istnieją też inne przepisy prawne, które nie są zawarte w ustawach, ale pomimo tego obowiązują na terenach prac budowlanych i podczas ich wykonywania. Obowiązują one wszystkich uczestników robót. Najważniejsze z tych przepisów to na przykład przepisy techniczno-budowlane, które uwzględniają między innymi odpowiednie warunki techniczne, jakie powinny spełniać obiekty, które są budowane, a także warunki dotyczące tego, gdzie można usytuować dane budynki. Pracowników budowlanych dotyczą także przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, które są równie ważne, jak wszystkie inne przepisy. Dotyczą one przede wszystkim bezpieczeństwa pracowników, starając się chronić zdrowie i życie robotników. Prowadzenie robót budowlanych należy przede wszystkim do kierownika budowy. Budowę budynku zleca konkretny inwestor. W przypadku budowy domu inwestorami jesteśmy my sami, a pracownicy budowy działają na nasze zlecenie. Nadzór nad budową sprawuje także inspektor nadzoru budowlanego.