Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe ścian

Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe ścian

Ściany, ze względu na rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe, dzieli się, po pierwsze, na jednowarstwowe i wielowarstwowe, opcjonalnie: jedno- i wielomateriałowe. Podział ten można rozwinąć, wyróżniając ściany jednowarstwowe, dwuwarstwowe i trójwarstwowe, nazywane często również szczelinowymi. Ściany jednowarstwowe, w obecnych czasach, wykonuje się z bloczków keramzytobetonu, z betonu komórkowego lub, ewentualnie, z pustaków ceramicznych, bo są to jedyne materiały, które bez dodatkowego ocieplenia mogą spełnić normy dotyczące maksymalnego współczynnika przepuszczania ciepła dla ścian zewnętrznych. Mimo wszystko ściany jednowarstwowe są niepolecane. Dużo lepszym rozwiązaniem wydają się być ściany dwuwarstwowe, w których wydziela się warstwę nośną, na przykład pustaki ceramiczne, oraz warstwę izolacyjną, na którą zazwyczaj składa się kilkucentymetrowa warstwa wełny mineralnej albo styropianu. Najlepsze cechy izolacyjne oraz konstrukcyjne zapewniają ściany szczelinowe, jednak należy pamiętać, że to jest równocześnie rozwiązanie najbardziej czaso- i pracochłonne, łatwo też o pomyłkę. W ścianach tego typu, od strony wewnętrznej, wyróżnia się warstwę nośną, dalej warstwę izolacyjną i elewacyjną po stronie zewnętrznej, którą mogą stanowić na przykład cegły klinkierowe. W takim przypadku między elewacją a izolacją należy wykonać szczeliną wentylowaną, żeby uniknąć zatrzymania się wilgoci w wełnie.