Schody zewnętrzne i wewnętrzne

Schody zewnętrzne i wewnętrzne

Dzisiejsze budownictwo niemalże nie może obyć się bez schodów. Nieopłacalne jest dzisiaj budowanie budynków parterowych, najczęściej domy jednorodzinne to konstrukcje piętrowe, które, przy niewielkiej działce budowlanej, mogą zapewnić bardzo dużą powierzchnię użytkową, o wiele większą niż mieszkania w bloku. Również nowoczesne apartamenty często składają się z dwóch kondygnacji, schody znajdziemy też w wielu placówkach, jak szpitale, sklepy, garaże wielopiętrowe, przedszkola, szkoły. Przepisy szczegółowo określają kształt i wymiary schodów, w zależności od przeznaczenia projektowanego budynku. W budownictwie jednorodzinnym kształt schodów jest właściwie dowolny: można projektować schody dwu- lub jednobiegowe, jeśli mamy na tyle miejsca, lub schody zabiegowe, w celu zaoszczędzenia powierzchni. Wymiar stopni jest to szerokość i wysokość stopni schodów. Powinien on być dostosowany do kroku ludzkiego i według przepisów musi mieścić się w przedziale 60 do 65 centymetrów. W przypadku schodów wachlarzowych szerokość stopni powinna być nie mniejsza, niż dwadzieścia pięć centymetrów, zaś w schodach zabiegowych lub kręconych szerokość ta musi być zapewniona w odległości nie większej niż czterdzieści centymetrów od poręczy balustrady zewnętrznej albo słupa stanowiącego koncentryczną konstrukcję schodów.