Sposób prowadzenia przewodów

Sposób prowadzenia przewodów

Przewody pełnią bardzo istotną role w całym mieszkaniu. To dzięki nim zapewniamy sobie elektrykę, z której następnie możemy korzystać. Trzeba wskazać, że praca elektryka polega w projekcie na ustaleniu odpowiednich miejsc, przez które miałyby przechodzić takie przewody, co zapewniło by energię elektryczną w całym mieszkaniu. Powinny one wszystkie przy tym spełniać określone przepisy bezpieczeństwa. Zalecany jest sposób prowadzenia przewodów względem krawędzi okien, drzwi, jak i podobnych elementów. To umożliwia unikaniu uszkodzeniu instalacji w momencie kucia, czy wiercenia ścian. Wszelkie przewody zasilające w jednym pomieszczeniu można prowadzić od gniazdka do gniazdka. Stosuje się wtedy tak zwany układ pierścieniowy. W nim obwód tworzy zamkniętą pętlę. Przerwanie ciągłości przewodu w jednym miejscu nie powoduje odcięcia prądu w innych gniazdach. Z takiego rozwiązania coraz częściej korzysta się w przypadku domków jednorodzinnych, także domków energooszczędnych. W dużych pomieszczenia o wiele lepsze wydaje się być zastosowanie zasilania gniazd z dwóch różnych obwodów. Wyłączenie jednego z nich nie unieruchamia wszelkich zainstalowanych w takim pomieszczeniu urządzeń. Jest możliwość łączenia przewodów w puszkach instalacyjnych. Wtedy istotne jest ich pokrycie przy pomocy tynku.