Strop i jego zadania

Strop i jego zadania

Strop jest to pozioma przegroda dzieląca budynek na kondygnacje, składająca się z konstrukcji nośnej oraz różnego rodzaju warstw wykończeniowych: podłogowych oraz sufitów. Najczęściej są to tynki na suficie oraz wykładziny lub panele na podłodze. Podstawowym zadaniem stropu jest przenoszenie obciążeń stałych, w tym ciężaru własnego konstrukcji nośnej, oraz użytkowych, wynikających z funkcji pomieszczenie i ciężaru elementów. Ugięcie stropu pod działaniem całkowitego obciążenie nie może przekroczyć wartości dopuszczalnej podanej w odpowiednich normach. Ugięcie zależy między innymi od rodzaju stropi i rozpiętości. Stropy usztywniają też ściany budynku w płaszczyznach poziomych, co jest szczególnie istotne w budynkach wysokich. Stropy usztywniają ściany i współpracują z nimi, dzięki czemu zwiększa się ogólna sztywność przestrzenna konstrukcji. Ponadto stropy mają ważną funkcję w przypadku wybuchu pożaru, muszą one bowiem jak najdłużej stanowić przegrodę przed przedostaniem się ognia na sąsiednie kondygnacje, zgodnie z określonymi warunkami odporności ogniowej. Równie istotna jest izolacja cieplna, głównie pomiędzy kondygnacjami i pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi, oraz dźwiękowa, tak, by pomiędzy kondygnacjami nie przenosiły się rozmowy i inne dźwięki, również odgłos kroków ludzi poruszających się po wyższej kondygnacji.