Studnia na działce budowlanej

Studnia na działce budowlanej

Bardzo często jednym z najważniejszym elementów działki budowlanej jest wykopanie studnia, bowiem ciężko wyobrazić sobie dom bez ujęcia wody. Problematyczne może być znalezienie odpowiedniego miejsca do wykopu, a poziom trudności zwiększają liczne przepisy regulujące położenie studni na działce budowlanej. Zgodnie z przepisami, odległość studni dostarczającej wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi wynosić musi, licząc od osi studni, przynajmniej 5 metrów od granicy działki oraz 7,5 metra do osi rowu przydrożnego. Dodatkowo wymagane jest zachowanie niezbędnej odległości do budynków inwentarskich i związanych z nimi szczelnych silosów albo zbiorników do gromadzenia nieczystości i tym podobnych szczelnych urządzeń. Dodatkowo podczas projektowania studni należy pamiętać o zachowaniu dystansu do najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji indywidualnej oraz do nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych. Istnieją specjalne sytuacje, w których można uchylić się od niektórych przepisów i na przykład umiejscowić studnię w odległości mniejszej, aniżeli 5 metrów od granicy działki pod warunkiem spełnienia wszystkich innych przepisów. Studnia może również znaleźć się na granicy dwóch działek. Położenie studni zależy w pierwszej kolejności od podziemnych cieków, z których pobierana będzie woda, więc spełnienie przepisów jest dosyć trudne.