Warunki stawiane ścianom

Warunki stawiane ścianom

Ściany mają w konstrukcji bardzo ważne znaczenie. Przenoszą obciążenia na fundament, a przede wszystkim, izolują wnętrze domu od zewnętrznych warunków atmosferycznych: wilgoci, chłodu. Jednym z warunków stawianych tak ścianom, jak i całej budowli, jest sezonowe zapotrzebowanie na ciepło ogrzewania, oznaczane symbolem E. Jest to ilość ciepła, stanowiącą różnicę strat ciepła i wykorzystanych zysków ciepła budynku w standardowym sezonie grzewczym, przy obliczeniowej temperaturze powietrza wewnętrznego, projektowanej wartości strumienia powietrza wentylacyjnego, temperaturze powietrza zewnętrznego i promieniowaniu słonecznym odpowiadającym średnim wieloletnim warunkom na danym terenie. Jak widać, obliczenie takiego wskaźnika jest dosyć skomplikowane i uwzględnia bardzo wiele parametrów, jak kubatura, powierzchnia okien, powierzchnia podłogi na gruncie. Dodatkowo ściany muszą charakteryzować się wysoką izolacyjnością akustyczną, żeby izolować, po pierwsze, dźwięki z zewnątrz, jak ruch uliczny, jak i dźwięki pomiędzy pomieszczeniami: grające radio, telewizor i tak dalej. Ostatnim ważnym parametrem jest odporność ogniowa, czyli zdolność elementu budynku do spełniania określonych wymagań w warunkach odwzorowujących przebieg pożaru. Miarą ognioodporności jest czas wyrażony w minutach od momentu rozpoczęcia pożaru do chwili osiągnięcia przez element budynku granicznego kryterium.